Zarząd

Prezes: Bogdan Lipowski
Zastępca prezesa: Agnieszka Kisiel
Skarbnik: Tomasz Misztalski
Członkowie zarządu: Jan Świercz, Tomasz Miksa